Ycity11

Ycity 2011

„Ycity‘11″ – tarptautinis jaunimo mainų projektas, gimęs Danijoje 2007 metais. NVO „Krantas” dėka persikėlė į Lietuvą ir 2011 m. liepos 29-ąją – rugpjūčio 5-ą dienomis vyko Plungės mieste. Savo miesto, kuriame gera ir malonu gyventi, viziją kartu kūrė 48 jaunų žmonių iš Danijos, Vokietijos, Rumunijos bei Lietuvos.

„Ycity” projekto veiklos susidėjo iš trijų fazių:

1. Miesto bendruomenės kūrimo;

2. Miesto erdvės kūrimo, veiklos grupių sudarymo, visuomeniško judėjimo už „Ycity” ribų įtraukiant vietinius gyventojus;

3. Veiklos rezultatų, kuriuos dalyviai galėjo parsivežti ir vystyti savo šalių bendruomenėse.