UNPM


Use Negative - Make Positive

„Use negative – make positive“ – tai Plungės jaunimo nevyriausybinės visuomeninės
organizacijos (NVO) “Krantas“ daugiašalis mainų projektas, kuris vyko birželio 6-14
dienomis 2010 metais, Plungėje. Šiame projekte dalyvavo 31 jauni žmonės iš 5 skirtingų
Europos Sąjungos valstybių: Portugalijos, Estijos, Italijos, Prancūzijos bei, žinoma,
Lietuvos. Projekto metu įvarių praktinių užsiėmimų, darbo grupėse, diskusijų metu dalyviai
gilinosi į pagrindines temas: kultūrą ir meną bei antidiskriminaciją. Projekto metu dalyviai
pasitelkdami fotografiją bei filmukų/video reportažų kūrimą nagrinėjo ir užfiksavo aktualias
socialines problemas, susijusias su ekonomine nelygybe bei diskriminacija. Taip pat buvo
gilinamasi į jaunų žmonių užimtumo problemas egzistuojančius visoje Europos Sąjungoje.